Forum > ห้องฝึกพัฒนาการ

คลิปฝึกการเคลื่อนไหว Thinking Moving Learning ในรูปแบบต่างๆ

(1/1)

Thanks-Epi:
จากกรณีลูกต่าย หมอถึง 3 ท่าน(จิตเวช/พัฒนาการ 2 ท่าน ระดับอาจารย์หมอ) มีความเห็นตรงกัน คือไม่ส่งฝึก SI
ส่งแต่ ฝึกพูด ขอฝากคลิปเกี่ยวกับการฝึกการเคลื่อนไหว


ต่ายไม่เคยส่งลูกฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดเลย เพราะไม่เคยมีหมอคนไหนมองว่ามีปัญหา (แต่ต่ายรู้ว่ามีปัญหาถ้าเทียบเคียงกับเด็กรุ่นเดียวกัน)
จากการฝึกเอง  ต่ายไม่ได้ส่งแต่ฝึกพูด ต่ายให้เขาฝึกการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ รวมถึงการทรงตัว
(จากคลิปจะเห็นว่า การเคลื่อนไหวแต่ละท่าจะซับซ้อนค่ะ) หรือเรียกว่า ระบบสั่งการกล้ามเนื้อ
ปัจจุบันก็ฝึกอยู่ค่ะ แต่ฝึกเอง   การพูดเขาดีขึ้นกว่าช่วงที่ฝึกพูดอย่างเดียว (ลูกต่ายมีปัญหาการทรงตัวไม่ดี แต่หมอมองไม่ออกค่ะ ) เพราะเดินได้ กับทรงตัวได้ดีนั่นต่างกัน

เท่าที่ต่ายทราบมา การพูด"ที่ดี"ประกอบด้วยระบบหลายอย่างมาก ระบบต่างๆทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดที่จะส่งผลให้ร่างกายแสดงออกมาอย่างปกติ

และในเด็กที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ การฝึกการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เด็กเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติได้ค่ะ

Nancydream:
เดี๋ยวจะเปิดดูให้หมดเลย

krisky:
ขอบพระคุณมากครับคุณต่าย

Inivata:
เป็นคลิปฝึกการเคลื่อนไหว Thinking Moving Learning ที่ช่วยได้เยอะเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version