ห้องฝึกพัฒนาการ

บอร์ดย่อย

[-] ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกวัย 3-5 ปี

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] Clip วิธีการกระตุ้นพัฒนาการ (มาฝึกน้องๆกันดีกว่า)

[2] ตัดรองเท้าป้องกันเท้าผิดรูปครับ

[3] ฝึกลอกกระดานดำ /การใข้ยางจับดินสอสำหรับเด็กที่มีปัญหา

[4] น่าฟังมากครับ เด็กพิเศษ ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม สมาธิสั้น กับการฝึกพัฒนาการ

[5] อุทาหรณ์จากการส่งลูกฝึกกิจกรรมบำบัด

[6] คลิปฝึกการเคลื่อนไหว Thinking Moving Learning ในรูปแบบต่างๆ

[7] กระตุ้นพัฒนาการที่ศรีพัฒน์ ใครเคยไปบ้างครับ

[8] รวมรายชื่อโรงเรียนเด็กพิเศษ

[9] อาชาบำบัดเหมาะกับเด็กลมชักหรือเปล่า

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version