ทำความรู้จักโรคลมชัก

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] ลมชักเป็นกรรมพันธ์ุ หรือไม่

[2] MP3 เสียงบรรยาย โดย ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์ เรื่องโรคลมชักน่ารู้

[3] คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับบิดามารดา หรือผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานได้รับการรักษาโรคลมชัก

[4] โรคลมชักคืออะไร

[5] เมื่อลูกชักจะทำอย่างไร

[6] โรคลมชักในผู้หญิง (Epilepsy in women)

[7] เตรียมพร้อมรับมือ : โรคลมชักในเด็ก

[8] ชัก...ที่ควรทราบ

[9] บทความจากนิตยสารเกี่ยวกับโรคลมชัก (ไม่รู้จะเข้าหมววดไหนเลยขอเข้าหมวดนี้นะครับ)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version