Forum > รับแจ้งผลข้างเคียงจากการใช้ยา

อาการข้างเคียงจากการใช้ยาต่างๆ (กลุ่มโรคลมชัก)

(1/1)

krisky:
เอกสารนี้ได้มาจากการไปสัมมนาโรคลมชัก ภาคเหนือครับ
เอกสารภาพ ครับ

Gokano:
ผมเห็นว่าข้อมูลที่คุณให้มาดีมากๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version