เชิญร่วมงาน รวมพลังสายใย...เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยลมชัก วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.62 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 รพ.พระมงกุฎเกล้า

เชิญร่วมงาน รวมพลังสายใย...เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยลมชัก วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.62 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 รพ.พระมงกุฎเกล้า 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: ขอบคุณเรื่องร้ายๆ (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)  (อ่าน 1644 ครั้ง)

ออฟไลน์ Thanks-Epi

  • Meeting2
  • Hero Member
  • *
  • กระทู้: 902
ขอบคุณเรื่องร้ายๆ (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:24 น. »

http://board.palungjit.com/f8/ขอบคุณเรื่องร้ายๆ-พระอาจารย์มิตซูโอะ-คเวสโก-493273.html

ชีวิต คนเรามีเรื่องร้ายๆ หรือสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นมากมาย พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ?ชีวิตนี้เป็นทุกข์? ในลักษณะของความแก่ ความเจ็บ ความตายก็ดี จำเป็นต้องอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ชอบใจก็ดี การพลัดพรากจากคนที่เรารัก ไม่สมปรารถนาในชีวิต ก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นเรื่องร้ายๆ สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นมากมาย ก็เข้าใจว่านี่คือ ?อดีตเป็นเหตุ ปัจจุบันเป็นผล?

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางร่างกายของตัวเองก็ดี มีเหตุการณ์ต่างๆ ในลักษณะเป็นเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ต่างๆ อันนี้เรียกว่าเป็น ?กรรมเก่า? เช่น พระโมคคัลลานะ ช่วงสุดท้ายของชีวิตถูกโจรห้าร้อยมาทำลายชีวิต เมื่อท่านตรวจดูแล้ว ก็เห็นการกระทำของตนเอง เมื่อประมาณร้อยชาติก่อนได้ประทุษร้ายหรือฆ่าพ่อแม่ เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งร้ายๆ หรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้น ก็คือ อดีตเป็นเหตุ ปัจจุบันเป็นผลทั้งนั้นเมื่อปัจจุบันเป็นผลก็ต้องถามว่า ?ชีวิตคืออะไร? เมื่อสังเกตดูว่าพระองคุลิมาล หรืออหิงสกกุมาร ถึงแม้ว่าจะฆ่าคนไปแล้วถึง 999 คน พระองคุลิมาลก็เข้าใจชีวิต ชีวิตคือปัจจุบันเดี๋ยวนี้ ตั้งมั่นสร้างเหตุที่ดีในปัจจุบัน พระองคุลิมาลก็เอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การเจริญอริยมรรคมีองค์ 8 การเจริญไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะจิต เป็นการละสังโยชน์ เข้าถึงอริยมรรค จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้

เมื่อเราเข้าใจกฎแห่งกรรม เราก็เข้าใจว่าชีวิตคืออะไร ชีวิตคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เกิดประโยชน์ที่สุด เพื่อความสุขและประโยชน์ ถ้าเรามีปัญญาแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่น่าปรารถนา เหตุการณ์ร้ายๆ เราก็ตั้งสติว่า เอ ! เราต้องทำอย่างไรจึงจะผ่านอุปสรรคนี้ได้

สิ่งที่ร้ายๆ เรียกว่าเป็นทุกข์ ทุกข์นี้คือบันไดแห่งการเจริญก้าวหน้า ถ้าเรามีปัญญาแล้ว เราจะเห็นว่าทุกข์นี้ก็เป็นปุ๋ยแห่งชีวิต ทำให้เกิดประโยชน์ ลึกๆ ในใจก็คือรู้สึกขอบคุณ ถ้าจิตใจเราเป็นสัมมาทิฐิหรือหัวใจของโพธิสัตว์แล้ว ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น เราก็ไม่ท้อถอย ไม่ท้อแท้ ตั้งสติว่าจะต้องสร้างกำลังใจ สร้างบารมี ตั้งสติแล้วก็ค้นหาคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อผ่านอุปสรรคด้วยดี เมื่อเราทำได้ดี เราก็เพิ่มบารมีและกำลังใจ อันนี้ลึกๆ ในใจของเราก็คือขอบคุณนี่แหละ ขอบคุณที่เราไม่แพ้ เพิ่มกำลัง เพิ่มบารมีให้กับตัวเอง

สำหรับผู้มีปัญญาแล้ว ถึงแม้ว่าเขาจะเจอกับเหตุร้ายๆ ก็ตาม การตั้งมั่นอยู่ในความดี ความถูกต้อง อาศัยคุณธรรมการสะสมบารมี ถ้าทำได้ก็มีดีเพิ่มขึ้น บารมีเพิ่มขึ้น ก็น่าจะขอบคุณ ผู้มีปัญญาควรจะเป็นอย่างนั้น เข้าใจและก็ยอมรับ เข้าใจในกฎแห่งกรรม ถ้ามองในแง่เป็นบวกได้ก็คือ ต้องขอบคุณ?ใจสู้ ขอบคุณบารมี 10 คือ ความดีที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูงสุด ได้แก่
1. ทานบารมี หมายถึง การให้ การเสียสละ
2. ศีลบารมี หมายถึง การรักษากาย วาจา ให้อยู่ในหลักความประพฤติที่เป็นแบบแผน
3. เนกขัมบารมี หมายถึง การปลีกตัว ปลีกใจจากกาม
4. ปัญญาบารมี หมายถึง ความเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
5. วิริยบารมี หมายถึง ความพยายามบากบั่น อุตสาหะ ก้าวหน้าเรื่อยไป ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่
6. ขันติบารมี หมายถึง ความทนทานของจิตใจ
7. สัจบารมี หมายถึง พูดจริง ทำจริง และจริงใจ
8. อธิษฐานบารมี หมายถึง การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่งชีวิตของตนไว้แน่นอน และดำเนินตามนั้นแน่วแน่
9. เมตตาบารมี หมายถึง ความปราถนาดี มีไมตรี คิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญ
10. อุเบกขาบารมี หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง เที่ยงธรรม และดำรงอยู่ในธรรม


คัดลอกบางตอนมาจาก?หนังสือ ?ธรรมให้สุขใจ?
เรื่องโดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เรียบเรียงโดย ธิดารัตน์ ไตรรัตนกุล

รวมคำสอน ?พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก?เรามักไม่ค่อยกล่าวกันถึงการสร้างบารมีนะค่ะ ต่ายเลยเอามาฝาก ยิ่งอุเบกขาบารมี ยิ่งทำยาก(มาก) ทำได้เมื่อไหร่ ใจก็ยิ่งวางได้ ทุกข์ก็จะน้อยลงค่ะ
It?s what you do in the dark, that puts you in the light
สิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณอยู่ในความมืดมิด ก็ทำให้คุณดูสว่างจากสิ่งนี้เช่นกัน

Tegretol CR(200mg)2*2
Keppra(250mg)1*2
Phenobarb(60mg)1*1
Folic(5mg)1*1
Frisium(5mg)1*2
  @@@ over dose  Tegretol CR 1000 mg @@@

 


Powered by EzPortal