Forum > ห้องนั่งเล่น

ขอความเมตตาอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือทำบุญถวายค่าน้ำค่าไฟค่าภัตตาหารแก่วัดยากจน

(1/1)

Thanks-Epi:
เนืองจากทาง วัดของอาตมาภาพวัดทุ่งอ้อ ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 ทุกวันนี้มีความลำบากเกี่ยวกับค่าน้ำ ค่าไฟ ภัตตาหาร พร้อมกับปัจจัยสี่ ที่มีความสำคัญอย่างมากในความเป็นอยู่ของพระเณรถึงจำนวน 8 องค์ พระภิกษุ 3 รูป สามเณร 5 องค์ ส่งผลให้ทางวัดขาดแคลน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าภัตตาหาร ในแต่ละเดือน แม้กระทั้งบ้างเดือนก็ติดค้างค่าไฟฟ้า กับการไฟฟ้าไว้ จนบ้างที่ไม่มีจ่ายเขาก็ตัดกระแสไฟวัด หรือเกือบมาเก็บหม้อไฟไปก็มี และยังต้องการรับบริจาคผ้าสบงจีวร อังสะด้วย(ส่งมาตามที่อยู่) เหตุผลก็เนื่องมาจาก ศรัทธาญาติโยมมีน้อย วัดอยู่ลึกไกลจากถนนใหญ่ มิหนำซ้ำ ภายในหมู่บ้านมีสองศาสนา คือศานสาคริสต์ กับศาสนาพุทธ ซึ่งทุกวันนี้ทางวัดก็ลำบากอยู่มาก เกี่ยวกับอาหารถึงแม้บ้างทีก็มีศรัทธานำอาหารพื้นบ้าน อาทิเช่นน้ำพริก แกงป่าบ้าง แกงหอยปูปลาแกงผักแกงหน่อไม้นำมาส่งถวายให้พระเณรบ้างแต่ ก็แค่บ้างครั้งแต่ก็ไม่เสมอไป แต่ท่านก็ไม่ฉัน ถ้ามีฉันก็จำเป็นต้องให้ลูกพระลูกเณรฉันไปเพราะบ้างครั้งก็จนใจและลำบาก จริงๆไม่อะไรฉันถึงแม้บ้างครั้ง ชาวบ้านทำเป็นอาหารเช้าแล้วนำมาส่งถวายให้ลูกพระเณรฉัน ก็ท่านก็ไม่รู้จะทำอย่างไร จนแม้บ้างครั้งต้องเก็บผักไม้ตามรั่ววัดบ้าง รอบวัดรอบบ้านบ้าง แต่ก็ต้องยอมเพราะต้องนำมาทำอาหารเอง ซึ่งต้องช่วยเหลือตัวเองในเกือบทกุๆด้าน คณะศรัทธาภายในหมู่บ้านมี 60 หลังคาเรือน นับถือศาสนาคริสต์ 30 หลังคาเรือน และหนึ่งอาทิตย์ก็บิณฑบาตรครั้งหนึ่งแต่ต้องเดินออกไปบิณฑบาตร นอกหมู่บ้าน คือหมู่บ้านเบญจรงค์ก่อน แล้วขากลับก็เดินผ่านหมู่บ้านทุ่งอ้อ(ฝั่งศาสนาพุทธตามถนน)ส่วนมากก็มีใส่ บ้างแต่ก็ น้อยเพราะทุกคนต่างหาเช้ากินค่ำ แต่ถ้าในพรรษาก็ดีขึ้นมาหน่อยเพราะทุกคนต้องมาทำบุญที่วัด รักษาศีลฟังธรรมและสวดกรรมฐาน นั่งสมาธิ และในพรรษาท่านก็จะฉันอาหารเจพร้อมกับพระเณรบ้างรูป ด้วยความลำบากที่วัดอยู่กลางป่ากลางทุ่งอยากต้องการเข้าออกและสัญจร ก็เลยทำให้ในแต่ละเดือนต้องมีค่าใช้จ่ายที่ มากพอสมควร ไม่ว่าเรื่องอาหารฉัน ที่สมคัญสุดคือค่าไฟฟ้า และค่าน้ำในแต่ละเดือน ดั่งนั้นจึงขอความเมตตามายังทุกท่านทุกคนที่พอมีกำลังทรัพย์ได้สละทรัพย์ออก เป็นทาน ร่วมกันทำบุญถวายค่าน้ำ ค่าไฟ ของทางวัดตามกำลังของเจตนาศรัทธานะ หรือร่วมทำบุญ ผ่านทางธนานัติ หรือโอนเข้าผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคาร์ฟูร์หางดง เลขที่ 401-974818-6 ชื่อบัญชี วัดทุ่งอ้อ กองทุนค่าน้ำค่าไฟวัด หรือเดินทางมาร่วมทำบุญได้ที่วัด เจริญพร
โทร.089-9555-870

จาก http://board.palungjit.com/f179/ขอความเมตตาอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือทำบุญถวายค่าน้ำค่าไฟค่าภัตตาหารแก่วัดยากจน-226042.html

หรือ (เพิ่งแก้ไข)  http://board.palungjit.com/f179/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%99-350713.html
 
หรือ http://board.palungjit.org/f179/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%99-350713.html

จึงขอเจริญพรบอกบุญโดยทั่วกันและ
ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัด
พระอธิการธนธรณ์ กนฺตวีโร (นธ.เอก,ศน.บ.)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งอ้อ ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ต.หารแก้วอ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทร.053-023260 , 0876599995,089-9555-870

                     

Thanks-Epi:

popja:
เว็บพลังจิต ผมเองก็เข้าอยู่ครับ
มีการบอกบุญตลอด ดีมากเลยครับ
ผมก็พยายามทำบุญทุกเดือน ก็ดูจากเว็บนี้เหมือนกันครับ

ขอบคุณที่มาบอกบุญให้ทราบครับ
อนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

ชอบเรื่องปลากับเต่าครับ จริงๆน๊ะเนี่ย

Thanks-Epi:
                                      สวัสดีปีใหม่ ส่งใจอวยพรให้
                       ขออำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ จง ให้พรเป็นสุขี
                                 ขอให้ท่านและครอบครัว พ้นผ่านไพรี
                                        อยู่ดีกินดี โชคดีตลอดไป
                                   ให้มั่งมีเงินทอง ข้าวของเหลือใช้
                       รายได้รวยดีรวยทั้งตลอดปี ให้อยู่ดีอยู่รอดและปลอดภัย
                             เรื่องเจ็บอย่าได้ป่วย ความซวยจงห่างหนี
                            ทุกข์เข็ญจัญไรอย่าได้มี จงห่างหนีไกลตัว
                                   จงสุขสำราญ เบิกบานให้ทั่ว
                                ความเลวความชั่ว ห่างตัวห่างใจ
                                จงมีแต่สุข เรื่องทุกข์อย่ามาใกล้
                        โชคดีปลอดภัย สุขสำราญใจนะท่านและครอบครัว
                                    --------------------
     สุข .......สมหวังปีใหม่ได้มาพบ
     สันต์......ประสบสดใสได้สมหวัง
     วัน........ ที่ดีจงมีทุกที่ทาง
    ปีใหม่.... ย่างเข้ามาใหม่ให้สุขเอย.


ถ้าใครอยากจะถวายยารักษาโรคแก่พระภิกษุ/สามเณร ที่กำลังอาพาต ขาดปัจจัยในการรักษา ขอเชิญโทรถามท่านได้เลยค่ะ  ยาภูมิแพ้ที่นี่ขาดมาก(ต้องยาค่อนข้างดีค่ะ cpm ใช้ไม่ได้ผล ต่ายถวายเป็น telfast  หรืออาจจะปรึกษาทางเภสัชว่า มีตัวยาอื่นใกล้เคียงกันหรือเปล่า) ยังมีอีกหลายตัวยาที่ทางพระ/สามเณรใช้รักษาโรคประจำตัว

Thanks-Epi:


เกิดปาฏิหารย์กับทางวัดทั้งสามรายการบุญนี้แล้ว
ในวันงานยกพระวันที่ที่ 4/12/54

๑.ถวายค่าหุ่นแม่พิมพ์องค์พระพุทธสิหิงค์ สิงห์ ๑ จำลอง (ค่าหุ่นขี้ผึ้งที่ปั้นเป็นองค์พระ)ปิดกองบุญ
(นามมงคล พระพุทธอภินิหารปราบมาร)เนื้อชำริด ฐานบัว หน้าตัก 20 นิ้ว
จำนวน 40,000 บาท พร้อมเป็นเจ้าภาพถวายองค์พระ

๒.ขอให้มีเจ้าภาพรับและร่วมทำบุญสร้างฉัตรเอกถวายแด่องค์สมเด็จองค์ปฐมฯราคา 35,000 บาท ปิดกองบุญ

๓.ขอให้มีเจ้าภาพรับและร่วมทำบุญปิดทององค์พระสมเด็จองค์ปฐมฯจำนวน 25,000 บาท
(ลงรักปิดทองแบบโบราณ) ปิดกองบุญ

จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ ขอให้เกิดปาฏิหารย์กับทางวัดในเร็ววันนี้ ด้วยเทอญ

ขอบรรยายด้วยภาพ ขออานิสงส์แห่งกองบุญนี้จงบังเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคน ขออนุโมทนา สาธุ ขอขอบคุณกับทุกท่านที่ร่วมทำบุญมาตั้งแต่เริ่มสร้าง จน ณ ปัจจุบันนี้ ได้นำองค์สมเด็จองค์ปฐมฯปางเปิดโลก ขึ้นตั้งประดิษฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเจริญพร.


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version