Forum > รับแจ้งผลข้างเคียงจากการใช้ยา

Phenobarb

(1/1)

NONG:
บริจาค phenobarb gr1 ใครต้องการส่งชื่อที่อยู่มาได้ค่ะ

Navita:
ผมต้องการครับให้ส่งที่อยู่ ไว้ตรงไหน

Thanks-Epi:

--- อ้างจาก: Navita ที่ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:25 น. ---ผมต้องการครับให้ส่งที่อยู่ ไว้ตรงไหน

--- End quote ---
ปัจจุบันโครงการแจกยายกเลิกแล้วค่ะ เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version