Forum > ทำความรู้จักโรคลมชัก

เตรียมพร้อมรับมือ : โรคลมชักในเด็ก

(1/1)

NONG:

MollyTerry:
ถ้าอยู่นอกบ้านต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหรือต้องพกสิ่งจำเป็นอะไรเพื่อเป็นการป้องกัน

Thanks-Epi:

--- อ้างจาก: MollyTerry ที่ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 15:15 น. ---ถ้าอยู่นอกบ้านต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหรือต้องพกสิ่งจำเป็นอะไรเพื่อเป็นการป้องกัน

--- End quote ---
จำเป็นที่สุดคือ สติ
ตอนนี้มีโครงการรณรงค์ให้ผป.เด็กใส่หมวกค่ะ ซึ่งลดอุบัติเหตุได้

Finalgrou:
น่ากลัวมากโรคนี้

Feliscity:
 :) :)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version