ระดมความคิด ในการเรียกร้องการนำเข้ายา Frisium

บอร์ดย่อย

[-] !!ลงชื่อไปออกรายการโทรทัศน์ร่วมกัน ที่นี่ครับ

[-] ลงชื่อร่วมเรียกร้องให้มีการนำเข้ายา Frisium

[-] ลงชื่อผู้ที่ใช้ยา Frisium อยู่ครับ (ได้รับผลกระทบโดยตรง)

หัวข้อ

(1/1)

[1] อยากสอบถามคนเป็นลมชักสามารถผ่าตัดอย่างอื่นได้มั้ย

[2] ร่วมระดมความคิด ในการเรียกร้องนำเข้ายา Frisium กระทู้นี้เลยครับ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version