รับแจ้งผลข้างเคียงจากการใช้ยา

หัวข้อ

<< < (2/2)

[1] Depakine

[2] Keppra

[3] Zonegran

[4] Lamictal

[5] แพ้แบบมีผื่นแดง

[6] B6

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version