ยารักษาโรคลมชัก

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] การพิจารณาเลือกใช้ยากันชัก original หรือ generic ในผู้ป่วยโรคลมชัก

[2] ยากันชักมาตรฐาน และ ยากันชักรุ่นใหม่

[3] สอบถามราคายา Keppra 500mgคับ

[4] อยากทราบอันตรายต่อทารกของยากันชัก

[5] ยา clonazepam(0.5)

[6] อยากทราบราคายา Clonazepam 2 mg หน่อยครับคลีนิคืที่ไปหาไม่มียาตัวนี้

[7] สอบถาม ยา keppra 500 mg สามารถเบิกประกันสังคมได้หรือไม่ครับ

[8] การใช้ Benzodiazepine 2 ชนิดในโรคลมชัก

[9] อยากทราบว่าอาการลมชักแบบสะดุ้งผวา(infantile)มีใครรักษาลูกได้หายขาดไหมครับ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version